//

Nội dung khác

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 
 
Để đăng ký sử dụng một số dịch vụ tại Điện Lạnh Bá Tuấn, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…).
 
Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:
 
-Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ
-Giải đáp thắc mắc khách hàng
-Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
-Thực hiện các hoạt động bảo hành & giới thiệu liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Điện Lạnh Bá Tuấn , và dịch vụ quý khách đã sử dụng
 
Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài. Và quảng cáo với mục đích khác
 
Bất cứ thời điểm nào quý khách cũng có thể yêu cầu và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình.
 

Thông tin khác