//

Nội dung khác

Quạt máy lạnh, giá thay quạt máy lạnh

MOTER QUẠT MÁY LẠNH 1 NGỰA:

- Moter quạt dàn lạnh : 800.000

- Moter quạt dàn nóng : 900.000

MOTER QUẠT MÁY LẠNH 1.5 NGỰA:

- Moter quạt dàn lạnh : 900.000

- Moter quạt dàn nóng : 1000.000

MOTER QUẠT MÁY LẠNH 2 NGỰA

- Moter quạt dàn lạnh : 1.200.000

- Moter quạt dàn nóng:  1,400,000

Linh kiện chính hãng, bảo hành 06 tháng

 

 

Thông tin khác